Tel.: 555 222 921

Zpracování mezd

S růstem firmy a jejich obchodních aktivit může nastat situace, že si Vaše firma žádá příjem nových zaměstanců. Řada zákonů, vyhlášek a formulářů ohledně zaměstanců může způsobit, Vám jako novému zaměstnavateli, spoustu bezesných nocí. Služba JunoJuno Mzdy je vyhledávanou externí službou na zpracování všech dokladů a plateb co se týká Vašich zaměstnanců, která uvolňuje ruce podnikatelům a šetří tím spoustu času i finančních prostředků. Za paušální cenu 150 Kč měsíčně za jednu zpracovanou mzdu, se tak účtaři v JunoJuno popasují se všemi daňovými sazbami, odvody, výkazy i dokumenty, které se každý měsíc zasílají České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).

A jaké jsou novinky v oblasti mezd pro rok 2014?

Zde jsou některé body:

  • změny v pracovním právu související s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku
  • zkrácení doby pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti z 21 na 14 dní, změny v oblasti srážek ze mzdy, redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti a nemocenských dávek
  • novinky v oblasti daně z příjmů
  • minimální vyměřovací základ
  • výpočet záloh na sociální a zdravotní pojištění
  • nové výše částek pro poskytování cestovních náhrad
  • novinka v oblasti elektronické komunikace s ČSSZ