Tel.: 555 222 921

Otázky a odpovědi.

Otázky můžete posílat přes kontaktní formulář nebo

na email info@junojuno.cz

Otázka:

Musí se účetní doklady přinést osobně?

Odpověď:

Pokud je klient z větší dálky nebo časově vytížený, stačí doklady naskenovat a přeposlat na emailovou adresu.

Otázka:

Komu se vyplatí vedení účetnictví v sazbě za účetní řádek?

Odpověď:

Obecně se vyplatí částka 10 Kč za účetní řádek osobám nebo i firmám, které NEJSOU plátci DPH a mají do 200 dokladů měsíčně. Plátci DPH musejí počítat s tím, že jeden účetní doklad může obsahovat dva řádky v účetním deníku (účetní položka + dph, která bývá zapsána na dalším řádku samostatně). Existují ale i výjimky. Například, úrok z bankovního účtu je zapsán pouze na jeden účetní řádek :)

Otázka:

Jaký je rozdíl mezi dividendovým a kapitálovým výnosem z akcií?

Odpověď:

Dividendový výnos je z podílu na zisku plynoucí z vlastnictví akcie společnosti. Nárok na dividendu vzniká akcionáři pouze tehdy, pokud vlastní akcii v tzv. rozhodný den. Kdežto kapitálový výnos vznikne, pokud je cena akcie při prodeji vyšší než nákupní cena akcie. Dividendový výnos z českých firem (ČEZ, PHILIP MORRIS ČR apod.) je zdaňen přímo daní 15%.