Tel.: 555 222 921

Zpracování přiznání k DPH

včetně Kontrolního hlášení

Fakta o DPH…

Většina nákupů obsahuje spoplatnění DPH. Daň z přidané hodnoty (DPH) je naúčtována podnikateli na většině zboží i na službách.
 
V České republice jsou pro rok 2022 platné sazby:
  • 21% (základní sazba)
  • 15% (první snížená sazba)
  • 10% (druhá snížená sazba)
  • 0%  (DPH u diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek do 31. prosince 2022)


Registrace podnikatele k DPH může být dobrovolná nebo povinná za splnění jedné z podmínek:

  • kdy náš obrat přesáhne 1.000.000 Kč za 12 nebo méně kalendářních měsíců následujících po sobě.
  • zakoupení zboží v jiném státu EU v ceně nad 326 000 Kč v běžném kalendářním roce (počítáno bez cizí sazby DPH).
  • staneme se členem sdružení, které je plátcem DPH.
  • přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku.
  • poskytnutí služby s místem plnění v jiném státě EU.
  • dobrovolná registrace, pokud je to pro živnostníka nebo společnost výhodné. Pokud uvažujete o dobrovolné registraci, umíme poskytnout praktické rady z praxe, které výrazně urychlí proces registrace k DPH. Více na info@junojuno.cz. Prvotní konzultace je zdarma.

Když splníme podmínku k registraci, kdy se musíme zaregistrovat?

Musíme se zaregistrovat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jsme překročili zákonem stanovený obrat. Nebo do 15 dnů ode dne, ve kterém jsme se stali plátcem DPH z jiného důvodu než překročením obratu. Registrace k DPH se provede na Finančním úřadu podle adresy sídla podnikání.

Můžeme si určit, jestli budeme měsíční nebo kvartální plátce DPH?

V současnosti platí, že po zaregistrování k DPH jsou všichni nově registrování podnikatelé a společnosti automaticky měsíční plátci.  Pokud jsme se za plátce DPH registrovali v roce 2011 nebo dříve, zůstalo nám automaticky čtvrtletní zdaňovací období.